Markenmodel Metabo Kha 18 Ltx
1

METABO AKKU - KOMBIHAMMER KHA 18 LTX , 18 V , SDS - PLUS , SCHLAGZAHL 4000 / MIN
Versandkosten: 0.00€
Preis:161.52€
METABO AKKU - HAMMER KHA 18 LTX 18V VARIANTEN SET / SOLO / AKKU / LADEGERäT
Versandkosten: 0.00€
Preis:240.00€
METABO KHA 18 LTX BOHRHAMMER SET 2X 2 , 0AH AKKU ASC 30 - 36V METALOC 600210840
Versandkosten: 0.00€
Preis:305.00€
METABO KHA 18 LTX BL 24 BOHRHAMMER SET 5 , 5 + 4 , 0 AH AKKU ASC 30V KOFFER
Versandkosten: 0.00€
Preis:448.00€
METABO KHA 18 LTX BL 24 BOHRHAMMER SET ISA 2X 3 , 1 AH AKKU ASC 30V KOFFER 91
Versandkosten: 0.00€
Preis:475.00€
METABO KHA 18 LTX BL 24 BOHRHAMMER SET ISA 2X 3 , 1 AH AKKU ASC 30V KOFFER 92
Versandkosten: 0.00€
Preis:499.00€
METABO KHA 18 LTX BL 24 BOHRHAMMER SET ISA 5 , 5 + 4 , 0 AH AKKU ASC 30V KOFFER 90
Versandkosten: 0.00€
Preis:525.00€