Markenmodel Hitachi Dh 20v
1

HITACHI DH 20V BOHRHAMMER / SCHLAGBOHRMASCHINE
Versandkosten: 0.00€
Preis:115.00€
HITACHI DH 20 V , BOHRHAMMER , BOHRMASCHINE , SCHLAGBOHRMASCHINE
Versandkosten: 0.00€
Preis:195.00€