Markenmodel Bosch Gho 18 V Li Bosch Gho 40 82 C
1

2HM BOSCH GHO40 - 82C 15 - 82 18 - V - LI82 18V 14 . 4V 14 . 4V WENDEMESSER ERSATZMESSER 99
Versandkosten: ab 0,-€
Preis:12.95€
BOSCH AKKU - HOBEL GHO 18 V - LI , SOLO VERSION , L - BOXX
Versandkosten: ab 0,-€
Preis:272.51€
BOSCH AKKU - HOBEL 18V GHO18V - LI 06015A0300 AKKU AKKU - HOBEL
Versandkosten: ab 0,-€
Preis:275.11€
BOSCH GHO 18 V - LI
Versandkosten: ab 0,-€
Preis:671.99€