Markenmodel Bosch Gds 14,4 V Li
1

BOSCH EINLAGE GDR / GDS / GDX 14 , 4 / 18 V - LI / GSB / GSR 14 , 4 - / 18 - 2 - LI
Versandkosten: 0.00€
Preis:9.99€
MITSURU 3000MAH AKKU BOSCH GDS 14 , 4 V - LI GDS 14 , 4 V - LIN GDS 14 . 4 GHO 14 . 4
Versandkosten: 0.00€
Preis:49.95€
BOSCH AKKU - DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 14 , 4 V - LI , 2 X 4 , 0 AH
Versandkosten: 0.00€
Preis:394.02€
BOSCH AKKU - DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 14 , 4 V - LI , MIT 2 X 4 , 0 AH LI - ION AKKU , L - BOXX
Versandkosten: 0.00€
Preis:476.60€