Markenmodel Bosch Gds 14,4 V Li
1

BOSCH KOHLEBüRSTEN GDS14 . 4V - LI GDR14 . 4V - LI LITHIUM AKKUSCHLAGSCHGRAUBER
Versandkosten: 0.00€
Preis:11.15€
PATONA PREMIUM AKKU F . BOSCH BAT043 EXACT 8 12 700 GDR 12 V GDS 14 . 4V - LI
Versandkosten: 0.00€
Preis:42.99€
BOSCH AKKU - DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 14 , 4 V - LI , 2 X 4 , 0 AH
Versandkosten: 0.00€
Preis:394.02€
BOSCH AKKU - DREHSCHLAGSCHRAUBER GDS 14 , 4 V - LI , MIT 2 X 4 , 0 AH LI - ION AKKU , L - BOXX
Versandkosten: 0.00€
Preis:476.60€