Markenmodel Bosch Gdr 14,4 V Li
1

BOSCH KOHLEBüRSTEN GDR14 . 4V - LI MF GDX 14 , 4V - LI AKKUSCHLAGSCHGRAUBER SCHRAUBER /
Versandkosten: 0.00€
Preis:11.15€
BOSCH KOHLEBüRSTEN GDS14 . 4V - LI GDR14 . 4V - LI LITHIUM AKKUSCHLAGSCHGRAUBER
Versandkosten: 0.00€
Preis:11.15€
PATONA PREMIUM AKKU F . BOSCH BAT043 EXACT 8 12 700 GDR 12 V GDS 14 . 4V - LI
Versandkosten: 0.00€
Preis:42.99€
06019A1404 AKKUSCHLAGSCHRAUBER BOSCH GDR 14 , 4 V LI L - BOXX MIT 2 AKKUS 3 , 0AH
Versandkosten: 0.00€
Preis:289.99€
BOSCHAKKU - BOHRSCHRAUBER GSR 14 , 4 V - LI + GDR 14 , 4 V - LI + AKKUS , LADEGERäT , L - BOXX
Versandkosten: 8.90€
Preis:374.99€
BOSCH AKKU - DREHSCHLAGSCHRAUBER GDR 14 , 4 V - LI , MIT 2 X 4 , 0 AH LI - ION AKKU , L - BOXX
Versandkosten: 0.00€
Preis:459.46€